گارانتی و ضمانت نامه

  • موارد ضمانت نامه شامل هزینه های تعمیر و سرویس ناشی از اشکال در تولید محصول و یراق آلات استفاده شده در محصول که در زمان استفاده به صورت معمول دچار مشکل میشود خواهد شد.
  •  چرم،پارچه،شیشه،آیینه و یراق آلات برقی شامل گارانتی نمیباشد.
  •  در صورتی که خسارت وارد شده به تشخیص کارشناسان مجرب شاپرین ناشی از موارد غیر عادی(سهل انگاری در نگهداری واستفاده غیر اصولی و استفاده در کاربرد غیر متعارف خریدار محترم،شستشو ،آب خوردگی ویا حمل ونقل توسط افرادی غیر از مجموعه شاپرین باشد شامل گارانتی نمیباشد.
  •  بعد از اولین سرویس(تعمیر ویا تعویض) ،قطعه مذکور تا سه ماه پس از آن ضمانت گردیده و سایر قطعات همچنان طبق مدت زمان قید شده تحت پوشش ضمانت خواهد بود.
  •  هزینه ایاب وذهاب پس از یکماه از شروع ضمانت از خریدار محترم دریافت میگردد.
  •  پس از اتمام ضمانت یکساله در مدت سه سال خدمات پس از فروش کلیه هزینه ها بر عهده خریدار محترم میباشد.
  •  اگر خسارت وارده شده ناشی از کشیده شدن اجسام نوک تیز بر روی محصول یا قرار دادن اجسام سنگین،داغ،خیلی سرد ویا حمل و نقل و مونتاژ توسط افراد غیر متخصص وخارج از افراد مورد تایید شاپرین باشد،گارانتی ساقط میگردد.
  •  گارانتی محصولات در مقابل خسارات ناشی از بلایای طبیعی(سیل،زلزله،آتش سوزی،…)از درجه اعتباری ساقط میگردد.
  •  مدت زمان تامین قطعات یدکی متناسب با مدت زمان تامیین کالا خواهد بود.
  •  تخت خوابهای شاپرین در صورتی شامل گارانتی خواهد شد که تمام تاج تخت خواب بر روی دیوار تکیه شده باشد(به طور کامل به دیوار چسبیده باشد) گارانتی محصولات شاپرین در صورت استفاده غیر متعارف وخارج از کاربری از  پیش تعیین شده،ساقط میگردد.